Thursday, September 07, 2006

കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിതഅഴകുള്ള പെണ്ണുങ്ങള്‍ക്കഞ്ഞൂറു മോഹം
അഴകില്ലാപെണ്ണുങ്ങള്‍ക്കായിരം മോഹം
ആണത്തമില്ലാത്തൊരാണുങ്ങള്‍ക്കയ്യയ്യോ
അറുപതിനായിരം മോഹം


-------- കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് --------

No comments: